00:00:13
01/09 2016
Møte avholdt den
Klokken :
Side 1 av 1. (20 rader)
<<<1>>>
Saks nummer
Tittel
Innlegg
1901001501201609016000008
DI 2016/8
Orientering fra Politiet
1901001501201609016000008
1901001501201609016000009
DI 2016/9
Oppstart /Avslutt møte
1901001501201609016000009
1901001501201609012000002
SP 2016/2
Referatsak: Kapasitet heldøgns omsorgsplasser
1901001501201609012000002
1901001501201609012000003
SP 2016/3
Referatsak: Salgsbevilling Lundenes Nær AS
1901001501201609012000003
1901001501201609012000004
SP 2016/4
Referatsak: Skjenkebevilling Valhall Eiendom Krøttøy AS
1901001501201609012000004
1901001501201609012000005
SP 2016/5
Referatsak: Servering- og skjenkebevilling, Trond H. Eilertsen
1901001501201609012000005
1901001501201609011000018
FO 2016/18
Interpellasjon - Kostnader Harstadpakken
1901001501201609011000018
1901001501201609011000019
FO 2016/19
Spørsmål - Sykehjemsplasser/plasser med heldøgns omsorg
1901001501201609011000019
1901001501201609010000188
PS 2016/188
Søknad om kommunal garanti til utvidelse av klatrevegg i Hålogalandshallen
1901001501201609010000188
1901001501201609010000189
PS 2016/189
Forslag til innspill: Høring av kommunelovutvalgets utredning 2016:4 - Ny kommunelov
1901001501201609010000189
1901001501201609010000190
PS 2016/190
Høring - nye oppgaver til større kommuner
1901001501201609010000190
1901001501201609010000191
PS 2016/191
Høring - Nytt regulativ for fergetakster i Troms
1901001501201609010000191
1901001501201609010000192
PS 2016/192
Rapport fra arbeidsgruppe om Gammelbrygga
1901001501201609010000192
1901001501201609010000193
PS 2016/193
Reguleringsplan for Skilleveien 17, Møbelringen. Merknads- og sluttbehandling.
1901001501201609010000193
1901001501201609010000194
PS 2016/194
Reguleringsplan for vannforsyningsanlegg på Stornes. Merknads- og sluttbehandling.
1901001501201609010000194
1901001501201609010000195
PS 2016/195
Forslag til detaljregulering for Hagebyen gnr 63 bnr 1,2 og 256 - merknads- og sluttbehandling
1901001501201609010000195
1901001501201609010000196
PS 2016/196
Reguleringsplan for Mercurveien: Merknads- og sluttbehandling
1901001501201609010000196
1901001501201609010000197
PS 2016/197
K-Sekretariatet IKS - Endring i Selskapsavtale pr. 1.1.2016
1901001501201609010000197
1901001501201609010000198
PS 2016/198
Søknad om fritak politiske verv
1901001501201609010000198
1901001501201609010000199
PS 2016/199
Rassikring Aunveien
1901001501201609010000199
Attraktiv hele livet
Harstad kommune
eharstad.no en tjeneste fra Radio Harstad
eharstad.no gir deg mulighet til å høre kommunestyre i Harstad. Vi har opptak fra 2007 og frem til i dag.