13:00:00
06/10 2016
Møte avholdt den
Klokken :
Side 1 av 1. (19 rader)
<<<1>>>
Saks nummer
Tittel
Innlegg
1901001501201610066000010
DI 2016/10
Oppstart / Avslutt møte
1901001501201610066000010
1901001501201610061000020
FO 2016/20
Interpellasjon - gratis parkering for elbiler i Harstad
1901001501201610061000020
1901001501201610061000021
FO 2016/21
Spørsmål - IKT satsing i skolen
1901001501201610061000021
1901001501201610061000022
FO 2016/22
Spørsmål - plan for reduksjon av halleie i hht virksomhetsplanen 2016-2019
1901001501201610061000022
1901001501201610061000023
FO 2016/23
Spørsmål - fleksibel åpningstid i barnehager
1901001501201610061000023
1901001501201610061000024
FO 2016/24
Spørsmål - Høringsuttale - NTP - endestrekningene Hålogalandsveien
1901001501201610061000024
1901001501201610060000200
PS 2016/200
2.tertialrapport VHP 2016-2019
1901001501201610060000200
1901001501201610060000201
PS 2016/201
Restrukturering av Visit Harstad AS - utkjøp og emisjon/kapitalinnskudd
1901001501201610060000201
1901001501201610060000202
PS 2016/202
Nye Harstad skole - Utsmykking
1901001501201610060000202
1901001501201610060000203
PS 2016/203
Høring - endringer i opplæringsloven
1901001501201610060000203
1901001501201610060000204
PS 2016/204
Rammeplan for kulturskolen - Mangfold og fordypning
1901001501201610060000204
1901001501201610060000205
PS 2016/205
Forslag om etablering av Barn- og unges kommunestyre (BUK) med Ungdomsrådet som særskilt organ
1901001501201610060000205
1901001501201610060000206
PS 2016/206
Overordnet samarbeidsavtale samt tjenesteavtaler mellom UNN og kommunene i lokalsykehusområdet
1901001501201610060000206
1901001501201610060000207
PS 2016/207
Ny selskapsavtale - KomRev NORD IKS
1901001501201610060000207
1901001501201610060000208
PS 2016/208
Handlingsplan for sykkel / Plan for sammenhengende hovednett for sykkeltrafikk i Harstad
1901001501201610060000208
1901001501201610060000209
PS 2016/209
Investering flytemolo i Harstadsjøen
1901001501201610060000209
1901001501201610060000210
PS 2016/210
Suppleringsvalg Utvalg for helse og omsorg
1901001501201610060000210
1901001501201610060000211
PS 2016/211
Suppleringsvalg til Trondenes Tingrett
1901001501201610060000211
1901001501201610060000212
PS 2016/212
Søknad om permisjon - politiske verv
1901001501201610060000212
Attraktiv hele livet
Harstad kommune
eharstad.no en tjeneste fra Radio Harstad
eharstad.no gir deg mulighet til å høre kommunestyre i Harstad. Vi har opptak fra 2007 og frem til i dag.