00:00:13
09/06 2016
Møte avholdt den
Klokken :
Side 1 av 2. (38 rader)
<<<12>>>
Saks nummer
Tittel
Innlegg
1901001501201606096000007
DI 2016/7
Oppstart /Avslutt møte
1901001501201606096000007
1901001501201606090000150
PS 2016/150
Harstad kommunes regnskap og årsrapport for 2015
1901001501201606090000150
1901001501201606090000151
PS 2016/151
1.tertialrapport VHP 2016-2019
1901001501201606090000151
1901001501201606090000152
PS 2016/152
Kommunal garanti for midlertidig kassekreditt - Destinasjon Harstad AS
1901001501201606090000152
1901001501201606090000153
PS 2016/153
Budsjettregulering investering nr. 1 2016
1901001501201606090000153
1901001501201606090000154
PS 2016/154
Anløpsforskrift og forskrift for saksbehandlingsgebyr Harstad og Ibestad kommuner
1901001501201606090000154
1901001501201606090000155
PS 2016/155
Harstad kommunes holdning til fremtidig kommunestruktur
1901001501201606090000155
1901001501201606090000156
PS 2016/156
Nasjonal transportplan 2018-2029 - Uttalelse
1901001501201606090000156
1901001501201606090000157
PS 2016/157
Gjennomføring av Harstadpakken - fullfinansiering
1901001501201606090000157
1901001501201606090000158
PS 2016/158
Status for kommunalt veinett - behov for opprusting
1901001501201606090000158
1901001501201606090000159
PS 2016/159
Skolestruktur i øysamfunn - status
1901001501201606090000159
1901001501201606090000160
PS 2016/160
Salg av Bergsvågen næringsområde
1901001501201606090000160
1901001501201606090000161
PS 2016/161
Utvikling av Rødskjær Næringsområde
1901001501201606090000161
1901001501201606090000162
PS 2016/162
Renoveringsbehov Rådhus 1A og 1B
1901001501201606090000162
1901001501201606090000163
PS 2016/163
Nytt helsehus som nybygg ved UNN Harstad
1901001501201606090000163
1901001501201606090000164
PS 2016/164
Familiens hus i Harstad
1901001501201606090000164
1901001501201606090000165
PS 2016/165
Samarbeidsavtale mellom Harstad kommune og Harstad idrettsråd
1901001501201606090000165
1901001501201606090000166
PS 2016/166
HRS - forslag til endringer i selskapsavtalen av 18.11.2015
1901001501201606090000166
1901001501201606090000167
PS 2016/167
Forslag til reguleringsplan for gnr 36 bnr 113 Fauskevåg - Merknads og sluttbehandling
1901001501201606090000167
1901001501201606090000168
PS 2016/168
Reguleringsplan for Blomjoten masseuttak - merknads- og sluttbehandling
1901001501201606090000168
1901001501201606090000169
PS 2016/169
Luftkvalitet i Harstad
1901001501201606090000169
1901001501201606090000170
PS 2016/170
Salgsbevilling, Kjetil Mikalsen AS
1901001501201606090000170
1901001501201606090000171
PS 2016/171
Salgsbevilling, Ma-Jo AS - Joker Matrix
1901001501201606090000171
1901001501201606090000172
PS 2016/172
Salgsbevilling, Amundsen Gyltnes AS.
1901001501201606090000172
1901001501201606090000173
PS 2016/173
Salgsbevilling, Gry Eilertsen AS - Rema 1000 Kilamyra
1901001501201606090000173
1901001501201606090000174
PS 2016/174
Salgsbevilling, Kiwi 168 Medkila
1901001501201606090000174
1901001501201606090000175
PS 2016/175
Skjenkebevilling, Røkenes Gård og Gjestehus AS.
1901001501201606090000175
1901001501201606090000176
PS 2016/176
Skjenkebevilling, Sør- Troms Museum - Anna Rogde.
1901001501201606090000176
1901001501201606090000177
PS 2016/177
Skjenkebevilling, Linds Agentur AS
1901001501201606090000177
1901001501201606090000178
PS 2016/178
Skjenkebevilling, Egon Harstad AS
1901001501201606090000178
Attraktiv hele livet
Harstad kommune
eharstad.no en tjeneste fra Radio Harstad
eharstad.no gir deg mulighet til å høre kommunestyre i Harstad. Vi har opptak fra 2007 og frem til i dag.