This website was created by evaluation version of PHPRunner Trial.

This warning message will not appear on website created by a paid-for version of PHPRunner Trial.

Saksliste
Displaying 1 - 20 of 2333
  Sak nr. Tittel
1 DI 2016/1 Oppstart / Avslutt møte
8 PS 2016/10 Midler til BUKs disposisjon
2 PS 2016/9 Gjenomgang av kommunens satsing på ungdommer
1 PS 2016/8 Ordføreren orienterer
6 PS 2016/7 Spørsmålsrunde
1 PS 2016/6 Møteplan for BUK 2017/2017
1 PS 2016/5 Valg av nestleder i Ungdomsrådet
4 PS 2016/4 Valg av leder i ungdomsrådet og varaordfører i BUK
13 PS 2016/3 Valg av ungdomsråd
1 PS 2016/2 Gjennomgang av reglement for Barn og unges kommunestyre (BUK)
1 PS 2016/1 Godkjenning av innkalling og saksliste og valg av 2 til å godkjenne protkollen
21 DI 2017/6 Oppstart/avslutning av møtet
0 FO 2017/29 Interpellasjon - Utsatt busstilbud og konsekvenser for miljøet og sentrumsutvikl Mer ...
15 FO 2017/28 Manglende satsning i "Harstadpakken" når det gjelder gang - sykkel og kollektivt Mer ...
5 FO 2017/27 Interpellasjon - Tillitsreform
0 PS 2017/140 Reguleringsplan for Rødbergveien - Merknads- og sluttbehandling
(utsatt til nes Mer ...
0 PS 2017/139 Reguleringsplan for Gamle Stangnesvei - Merknads- og sluttbehandling
(utsatt t Mer ...
0 PS 2017/138 Detaljregulering for deler av Skarveien - merknads- og sluttbehandling
(utsatt Mer ...
0 PS 2017/137 Detaljregulering for Stalheimveien 2 - merknads- og sluttbehandling
(utsatt til Mer ...
0 PS 2017/136 Detaljregulering for Stangnes Sør - merknads- og sluttbehandling
(utsatt til ne Mer ...