This website was created by evaluation version of PHPRunner Trial.

This warning message will not appear on website created by a paid-for version of PHPRunner Trial.

Saksliste
Displaying 1 - 20 of 2314
  Sak nr. Tittel
1 DI 2016/1 Oppstart / Avslutt møte
8 PS 2016/10 Midler til BUKs disposisjon
2 PS 2016/9 Gjenomgang av kommunens satsing på ungdommer
1 PS 2016/8 Ordføreren orienterer
6 PS 2016/7 Spørsmålsrunde
1 PS 2016/6 Møteplan for BUK 2017/2017
1 PS 2016/5 Valg av nestleder i Ungdomsrådet
4 PS 2016/4 Valg av leder i ungdomsrådet og varaordfører i BUK
13 PS 2016/3 Valg av ungdomsråd
1 PS 2016/2 Gjennomgang av reglement for Barn og unges kommunestyre (BUK)
1 PS 2016/1 Godkjenning av innkalling og saksliste og valg av 2 til å godkjenne protkollen
12 DI 2017/5 Oppstart /Avslutt møte
1 FO 2017/26 Spørsmål - Hvordan er status og framdrifta i prosjektet "Tore Hunds rike" ?
1 FO 2017/25 Spørsmål - oppdatert status i Gammelbryggasaken
6 FO 2017/24 Interpellasjon - "Anna Rogde" - økonomi og kaiplass i Harstad havn
6 FO 2017/23 Interpellasjon - framtiden til Olaåsen Gård
7 FO 2017/22 Interpellasjon - Trafikksikkerhet i Harstad
6 PS 2017/123 Avvikling av Norsafety AS
1 PS 2017/122 Søknad om fritak - politisk verv
1 PS 2017/121 Søknad om fritak - politisk verv